ТЕМИ ОТ ЖИВОТА
Нашето право на любов
Нямам време!
Има ли сигурност в религиозните неща?
Всичко трябва да се промени, но как?
Внимание! Опасно за живота!
Quo vadis ?
[ индекс ]
 КАК ПРИЕХ ИСУС ХРИСТОС
Звездилина ВладимироваМоята среща с Господа стана преди вече 10 години и промени изцяло и неузнаваемо живота ми. Това ме направи ново създание, живеещо с различна вяра и убеждения и по коренно различен начин. Преди да повярвам в Бога, аз бях един изключително притеснит...

 БИБЛЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА
Кир Велики
Кир Велики Осем века преди Христос. В онова далечно време, от което ни делят около 2800 години, ръката на един човек е записала върху пергамент едно име. КИР "Така казва Господ на своя помазаник, на КИР, когото хванах за дясната ръка, за да покоря народи пред него..." Исая, пророк на Го...

Витлеем никак не е "малък"
Съдбата на Тир
[ индекс ]
 ДОБРАТА НОВИНА
Пробуждане
Кой чука?, По трактата "Твоя път"
Писмо до Теб
Пред огледалото
Писмо от България
[ индекс ]
 СЕКТИ И КУЛТОВЕ
| Mормони | Свидетели на Йехова |
| Църква на Муун | Окултизъм |
| Астрология |
[ индекс ]
Нашето право на любов

Тази тема съм я формулирал така: "Може ли любовта да бъде грях?" Или въпросът за половете, който така много ни занимава. Позволете ми направо да започна с темата: "Нашето право на любов". По този въпрос имам да ви казвам сериозни и важни неща.

1. Нашата безгранична нищета
Един много странен факт за нашето време е, че хората никога не са били така самотни, както сега. При това никога не са били така нагъсто струпани. И все пак, макар че сме натъпкани като сардини, никога не сме били по-самотни.
Един 16-годишен младеж веднъж ми каза: "Нямам близък човек!" Аз му отвръщам: "Не приказвай глупости! Та ти имаш баща!" "А, стария - казва той, -- той си идва в къщи в пет следобед, поскарва се малко, яде и отново излиза." "А майка ти?" "О, тя си има толкова много своя работа. Тя не може да се занимава с мен." "А твоите другари от работата?" "Това са колеги и нищо повече! Нямам човек, пред когото да си излея сърцето." Това ми го казва един 16-годишен младеж! Но такава самота има не само при децата. Често пъти съпругите живеят съвсем самотни до собствените си мъже и обратно. Мъжът няма понятие от това, какво вълнува жената. А жената няма понятие от какво се интересува мъжът. И това се нарича брак! И така, днес ние сме едно множество самотни хора!
Когато съвременните философи говорят за самотата на днешното време, те срещат голям интерес. Човекът буквално плаче за освобождаване от самотата. И вижте сега: този копнеж за освобождаване от самотата се съюзява с най-голямата сила, действаща в нашия живот, а именно - половия ни инстинкт. И тук се късат бентовете: Петнадесетгодишен младеж си търси приятелка, която да го спаси от самотата му. Съпругът, който живее напълно самотен до жена си, тръгва със своята секретарка, която може би ще го избави от самотата му. Младият студент, един между 11-те или 20-те хиляди студенти в университета, всъщност ужасно самотен, се събира с една студентка, също толкова самотна. Стремежът за избавление от самотата се съюзява с половото влечение - най-мощния инстинкт в живота ни. И резултатът е, че ние живеем в един невероятно сексуализиран свят. Фактът, че човек търси избавление от самотата си в сексуалната област, се използва от предприемчивите бизнесмени - например филмовите продуценти и авторите на романи. Сега девизът е: нито един филм без поне една креватна сцена! Нито един роман без поне една изневяра!
Когато човек гледа всичко това - флиртове закачки, целувки и пр., има чувството, че всичко се разиграва в стил дулце юбило(dulce jubilo - при католиците - опрощаване на греховете (индулгенция), утвърдено от Папата в определени случаи. В Мойсеевия закон - празник, на който на всеки 50 години всички дългове се опрощават, продаденото имущество се връща и робите се освобождават.), че наистина всичко е една светла радост. Едно младо момиче ми каза: "Господин пасторе, нашите представи са съвсем различни от тези на нашите баби. Ние имаме нов морал и нова етика." Тогава почти щях да се изкуша да си сваля шапката, ако имах такава, и да отговоря: "Моите почитания!" Но когато човек е бил толкова време свещеник в големия град като мен, вече не вярва на големи думи. Аз от опит зная, че това тържествено ликуване е само фасада. Зад тази фасада се крие една безгранична нищета: млади мъже и момичета, които живеят в мътни връзки и не могат да се справят със самите себе си; бракове, които продължават лицемерно да съществуват или се разпадат. Една безгранична нищета! И това го знаят всички! Аз не говоря за някакви хора някъде си, а за нас.
Преди години изнесох една беседа на подобна тема, и то за млади хора, в едно малко градче в Липерланд. Когато влязох в залата, си помислих: "Това е адът!" Момчета, момичета, цигарен дим. Някои момчета извадиха дори бутиллки с ракия. Някои от момичетата седяха в скута на момчетата. "И аз трябва да говоря тук! Олеле! - помислих си аз. И започнах със следната фраза: "В областта на половите отношения съществува една крещяща беда." На секундата като че ли всички завеси се вдигнаха. Още виждам едно от момчетата, как бутна настрана момичето си. Това, което казах, го улучи. Изведнъж настана мъртва тишина. И тогава ми мина мисълта: "В първия момент изглеждаше, че всички са радостни и щастливи, но истината е, че в областта на половите отношения съществува безкрайна нищета."

2. В какво се състои бедата?
Вижте, по начало бедата е в това, че ние вече
не знаем кое всъщност е добро и кое - лошо. Ние казваме: "Днес имаме нови схващания по този въпрос!" Но същността остава същата - грехът е една действителност! И когато съгреша, върху съвестта ми ляга един товар. Това е реалност. Така се появява бедата, а именно, че човек вече не знае кое всъщност е добро и кое - лошо. Позволете направо да ви запитам: предбрачните полови отношения о`кей ли са, или са нещо лошо? Изневярата необходимост ли е при трудните бракове, или е нещо лошо? Лесбийската любов, която момичетата правят помежду си, грях ли е или не? Хомосексуализмът, т.е. когато един мъж прави мръсотии с друг мъж или с младеж, или момчета помежду си - нещо лошо ли е, или не?Онанизмът, разводът - нещо лошо ли са, или добро? Тук се появява бедата! Хиляди романи представят нещата така, като че ли тези неща се намират извън понятията за добро и лошо и като че ли затова този въпрос е изключен. Нали липсата на другарско чувство е лошо нещо, но половите отношения нямат нищо общо с доброто и лошото. Вземете например съвременните филми: целувка в едър план, пада завесата и след това зад завесата - сенки. Това просто спада към сцената, то няма нищо общо с доброто и злото. Така ли е? Аз добре си спомням как, когато се осъзнах като млад мъж, пред мен стоеше мъчителният въпрос: "Кое е позволено и кое - не?"
За да може честно да отговори на този въпрос, човек трябва първо да си постави един друг: "Кой всъщност определя кое е добро и кое - лошо?" Пред мен веднъж беше застанала една такава двойчица: тя - с хайделбергски туш на клепките, а той - малко лабилен младеж, с пожълтели от цигарите върхове на пръстите. Аз им казвам: "От седем километра срещу вятъра си личи какво е положението при вас!" Тогава куклата ми заявява: "Че няма нищо лошо в това, господин пастор! Няма нищо лошо в това!" Аз отговарям: "Един момент. Кой всъщност трябва да каже дали има нещо лошо в това или не?" Да, кой всъщност ще каже кое е добро и кое - лошо? Църквата? Не! С такова нещо и аз не бих се нагърбил. Като младеж никога не съм признавал правото на пасторите да господаруват над живота ми, а сега самият аз съм такъв. Кой трябва да каже кое е добро и кое - лошо? Леля Амалия ли? Или моята собствена съвест? "Аз винаги слушам вътрешния си глас." Хм, хм! Кой всъщност трябва да каже кое е добро и кое - лошо?
Вижте, сега стигнахме до нещо много важно. Ако има един Бог, който е Господар на този свят, тогава Той трябва да каже кое е добро и кое - лошо! Ако няма Бог, правете каквото си искате! Да бъдете благоприлични само заради леля Амалия, това също не го възприемам. На това място всеки човек е изправен пред въпроса: "Има ли Бог, или няма?" Аз познавам хора, които живеят във всякаква мръсотия, но твърдят: "Аз също вярвам в Господ." Това са глупости! Обаче ако има Бог, то Неговата воля ще се отнася и за половите отношения между хората. Вие можете да вземете решение: можете цял живот да пренебрегвате Бога, но заради това ще умрете! Не можем до 45-тата си година да казваме: Аз живея без Бога!", а след това да остареем и да станем набожни. Така не може! "Потърсете Господа, докато Той може да бъде намерен! - казва Библията, - а не когато на вас ви е удобно". Казвам ви още веднъж: ако няма Бог, можете да правите каквото си щете. Обаче ако Бог е жив, тогава Той трябва да каже кое е добро и кое - лошо. Това е ясно, нали?
И аз ви казвам: Бог наистина е жив! Бог наистина е жив! Ако ме запитате откъде с такава сигурност знам това, ще ви отговоря: "Защото Той ни се откри с Исус!" След идването на Исус всяко равнодушие спрямо Бога или всяко отричане на Бога е невежество или зла воля! Бог е жив! И тъй като Бог е жив, Той трябва да каже кое е добро и кое е лошо! Вие можете да Го отстраните от вашия живот. Можете да кажете: "Ние имаме други морални принципи!" Но аз ви гарантирам, че ще трябва да дадете сметка за своя живот не пред самите себе си, а пред Бога.
Когато ни стане ясно, че Бог трябва да каже кое е добро и кое е лошо, ние се освобождаваме от лутането в тъмнина. В Неговото Слово, в Библията той ни е казал всичко ясно и разбрано. Веднъж един човек ме запита учуден: "Значи в Библията има и такива неща?" Отговорих му: "Да, в нея има такива неща. Бог ни дава съвсем ясни указания за това кое е добро и кое е лошо и в областта на половите отношения.
Следвате ли мисълта ми? Ние също така трябва да се запитаме: какво всъщност казва Бог? Искам сега да извлека от Библията най-важното по въпроса.

3. Какво казва Бог?
а) Бог одобрява сексуалността
Има едно стихотворение от Тухолски, в което той заявява горе-долу следното: "От пъпа нагоре съм християнин, а от пъпа надолу - езичник." Това е глупост! Библията казва: "И Бог създаде човека, мъж и жена ги създаде." Следователно Бог ни е създал с нашия полов инстинкт. Затова и аз открито говоря по този въпрос. Това не е една област табу. Бог ме е създал мъж, и вас също - мъже. Нека тогава бъдем мъже, а не палячовци! Вас Бог ви е създал жени. Тогава бъдете жени! Прекомерните усилия на някои жени да бъдат като мъжете и обратно, са болестни признаци. Разбирате ли - бъдете истински жени! Бъдете истински мъже! "И Бог създаде човека, мъж и жена ги създаде" - а не и някакъв трети пол. Бог одобрява нашето полово влечение, това трябва да го знаем. Тук нищо не трябва да се потиска. Всички емоции и вълнения, които се дължат на това, че сме мъже или жени, са вложени още при сътворението.
Но ние сме паднало творение. Светът не е такъв, какъвто е излязъл от Божиите ръце. И затова точно сексуалността, тази важна и нежна област на човешките отношения, е особено застрашена. Ето защо Бог грижливо защитава тази ни страна:

б) Бог защитава сексуалността чрез брака
Той одобрява половото влечение и го защитава чрез брака. Бракът не е обществен договор, а божествена наредба.
Един американски психиатър, който е написал цяла книга по тези въпроси, а самият той не е християнин, казва: "Никъде няма по-величествено изявление по този въпрос от това в Библията: "И Бог създаде човека, мъж и жена ги създаде." И продължава: " Аз не съм християнин, но ви казвам като психиатър, че правилното е бракът." Разберете ме добре - не седмият, осмият или деветият брак на холивудските звезди! Това, че тези "бракове" се превръщат в идеал, е също една лудост на нашето време, която прави цялата ни безпомощност още по-явна. Бог създаде брака като институция(институция - нещо учредено, законопоставено) -- брака на любовта и верността.
Иска ми се всъщност да ви държа една малка реч по въпросите на брака. Мили жени, не е достатъчно да готвите хубави гозби на вашите мъже и да им пришивате скъсаните копчета, за да сте добри съпруги. Вие, мъже, не е достатъчно да давате на жените си пари за домашния бюджет и повече да не ви е грижа за тях. Според Божията воля бракът трябва да бъде избавление от самотата! Такъв ли е вашият брак, семейни хора? Може би трябва някога да си поговорите и да си кажете: "Докъде сме стигнали всъщност? Нашият брак трябваше да бъде избавление от самотата ни!" "Не е добре за човека - казва Бог в началото на Библията - да бъде сам; ще му направя подходящ помощник." Разбирате ли, избавление от самотата!
На това място ще ви разкажа една история. Когато бях малко момче, сестра ми и аз отидохме с родителите си на сватба на наши роднини в Щутгарт. Това беше първата сватба, на която присъствах и всичко ми беше много интересно. До църквата отидохме с файтони, а след това в хотела имаше голям обяд. В менюто на обяда бе записано на последно място: "Ледена бомба" Аз и сестра ми бяхме седнали на края на масата и имахме само едно желание - по-скоро да дойде ледената бомба! Тя обаче безкрайно дълго се бавеше, защото постоянно все някой чичо държеше дълга реч Тези речи ни бяха ужасно скучни. И въпреки това една от тях остана незабравима за мен. Стана един чичо, който искаше да бъде духовит, и каза: "Мили гости на този празник! Говори се, че на небето имало два стола, определени за тези съпрузи, които нито за секунда не са съжалили, че са сключили брак." И продължи: "Но до ден днешен тези столове стоят празни!" В този момент някой го прекъсна. Баща ми се провикна през цялата група от гости към майка ми, която седеше на другия край на празничната трапеза: "Майко, тия столове са за нас!" Аз бях малко момче и не разбрах напълно дълбокия смисъл на казаното, но поток от радост обля сърцето ми, защото усещах чудесната топлина на моя роден дом. Вашият брак такъв ли е? Така Бог си е представял брака!
Когато се женех, присъстваше един мой стар колега, който произнесе чудесна реч върху този библейски текст: "Аз ще му направя подходяща помощница." Той каза: "Не господарка, която да го замерва с пантофите си, нито робиня, която да лежи в краката му. Също не и такава, която да е нещо второстепенно покрай него, а подходяща помощница, която да бъде винаги до него." Сега ми се иска да изпея една песен-възхвала за брака, ех, само да имах време за това!
Много силно впечатление ми направи как баща ми погледна майка ми на сребърната им сватба и каза: " През тези 25 години аз всеки ден те обичах все повече." Тогава си помислих за всички бракове, в които през тези 25 години всичко бе изстинало. Ужасно! Има много съпрузи, които трябва да кажат на партньора си: "Виж какво, ние трябва да започнем всичко отначало!" Това е възможно! Възможно е!
А сега и третото нещо: има много млади хора, които казват: "Аз още хич и не мисля за женитба. Какво казва Библията за нас? Можем ли да правим каквото си искаме?" На тях трябва да кажа следното:

в) Бог иска чиста младеж
Зная, че днес това звучи малко смешно. Но смятате ли, че Бог се приспособява към модата?Не бих казал. Може би трябва да обоснова мисълта си. Вижте, в Библията има една знаменита история - тя разказва за един млад мъж на име Исаак. Един ден баща му изпраща слугата си да му доведе жена. Тогава Исаак отива на полето да се моли, защото бил убеден, че Бог е Онзи, който ще избере истинската жена за него. И на тази жена, която още дори не познава, той вече е верен. Вие, млади хора, които още хич и не мислите за женитба, бъдете сигурни, че Бог ще ви даде подходящото момиче в подходящото време. И на това момиче вие още отсега трябва да сте верни. Или обратното: вие, момичета, бъдете верни на този, когото още не познавате! Това е мисълта на Библията. Бог иска чиста младеж!
Веднъж един лекар-психиатър ми заяви: "Аз съм убеден, че по принцип едно момиче може да обича истински само веднъж. Само веднъж може истински да се отвори сърцето й. Ако едно такова момиче е имало седем приятели, тогава тя е вече похабена за брак. Ще се ожени за седмия, но ще мисли винаги за първия, когото е обичала." Тогава му отвърнах: "Интересно, Вие, психиатрите, стигате до същите истини, както и Божието Слово!"
Трябва съвсем ясно да кажа: предбрачните полови връзки, лесбийската любов, хомосексуализмът, брачната изневяра и разводът са грехове, за които ще трябва да отговаряте пред лицето на светия Бог!
Всъщност тук бих могъл да приключа. Но зная колко много ми помогна това, когато разбрах каква е волята на Бога и какво казва Той. Би било жестоко да спра дотук и да не ви кажа още нещо важно по този въпрос.

4. Как се преодолява бедата
В Библията има една чудесна, вълнуваща история: Исус, Синът на живия Бог, е застанал сред кръг от хора. Изведнъж настъпва страшна суматоха. Хората се отдръпват и правят място на една тълпа, в която има и свещеници. Довличат хубава млада жена. Буквално я виждам пред очите си, с полуразкъсаните й дрехи. Блъсват я пред Него и казват: "Господи Исусе, хванахме тази млада жена в прелюбодеяние с един чужд мъж. Божията заповед гласи, че прелюбодеянието се наказва със смърт. Ти си винаги толкова милостив, Господи Исусе, но срещу Божията воля едва ли ще кажеш нещо! Искаме сега да чуем от Тебе, че тази жена трябва да бъде убита с камъни!" Тогава Исус поглежда младата жена и отговаря: "Да, Бог се отнася много, много строго към това и по Неговата воля тя заслужава смърт." Лицата просветват. Някои вече грабват камъни, защото тогава прелюбодейците били убивани с камъни. Но Исус продължава: "Чакайте малко! Този от вас, който няма никакъв грях - нито в мисли, нито в думи, нито в постъпки - нека хвърли първия камък!" След това се навежда и започва да пише нещо на пясъка. Много бих искал да знам какво е написал, но това не е казано в Библията. След известно време Той се изправя и - площадът е празен. Само жената още стои там. В Библията е казано: "Те си отидоха, изобличени от съвестта си."
А сега питам всички вас: "Щяхте ли вие да можете да хвърлите първия камък върху жената? Чисти ли сте в своите мисли, думи и дела в тази област? Щяхте ли да можете да хвърлите първия камък? Никой от вас, нали? Но тогава ние сме едно сборище от грешници! Да, наистина сме такива.
Вижте, тези хора са допуснали голяма грешка. Те са си отишли, изобличени от своята съвест. Трябвало е да направят обратното. Трябвало е да кажат: "Господи Исусе! Ние трябва да застанем наред с тая жена. Ти не я отхвърли, помогни и на нас!" За сексуалната нищета на нашия свят по принцип не познавам никой друг помощник освен Исус. И когато казвам това, казвам го като човек, който е живял чрез помощта на Исус. Когато говоря за Него, не развивам теории. Той е бил силата на моя живот и продължава да е и до този час. Свещеникът не е от неутрален пол, той също е човек. Той има нужда от Спасителя толкова, колкото и вие. Аз съм изпитал какъв голям Спасител е Исус, и то по отношение на `две неща - първо:

а) Исус прощава грехове
Никой пастор, свещеник, нито пък ангелите могат да ви простят греховете. Първата нечиста мисъл, както и всяко последвало я действие са безвъзвратно грях. И Вие отивате с вашите грехове във вечността, пред Божия съд, ако преди това не намерите Исус, не изповядате греховете си и не го помолите за опрощаването им. Исус е единственият, който може да прости нашата вина.
Застанете духом пред кръста на Исус и кажете: "Сега поставям всички мои младежки грехове пред Тебе. Признавам Ти всички мои сексуални връзки и не премълчавам нищо." Тогава погледнете духом нагоре към кръста Му и кажете, както се казва в песента:
"Проля се и за мене Твойта скъпа кръв.
Това аз вярвам и разбирам.
Тя покрива и мойта вина,
защото Ти, Исусе, и за мен умря."
Чуйте: "Кръвта на Исуса Христа, Божия Син, ни очиства от всеки грях." Това са освобождаващи слова!
На 17 години станах войник и в казармата преминах през мелницата на мръсотията. Когато дойдох на себе си, се запитах, изправен пред гледката на изпълнения ми с мръсотия път: "Кой ще ме освободи от моя опетнен младежки живот?" И тогава разбрах: Исус може да ликвидира моето минало. Исус ми прощава греховете. Разкаях се и се обърнах към Него, а сега вече и не искам да живея без Него.
Веднъж в Дюселдорф пред едно голямо събрание говорих за това как Исус ликвидира миналото ни чрез прощение на греховете. Когато събранието свърши и всички започнаха да излизат навън, видях един висок и изискан господин да си пробива път напред през множеството. Накрая застана пред мен и силно възбуден запита: "Вярно ли е това, което казахте, че има прощение на греховете?" "Да - отговарям аз. - Слава на Бога! Аз го изпитвам в живота си." Тогава той каза: "Аз съм психиатър. При мен идват много хора с душевни болести. Те имат комплекси. Но не знаят от какво страдат. В повечето случаи това са стари греховни истории, за които те вече не си спомнят ясно или не искат да си спомнят. Трябва дълго да работя с тях, докато извадя старите случки от подсъзнанието в съзнанието им. Но дотам моята сила свършва. Аз мога да извадя стария грях наяве: лъжа, караници, сексуална невъздържаност. Но често пъти съм си мислил отчаян: "Само да можех да премахна самия грях!" И затова Ви питам, господин пастор Буш, има ли наистина някой, който да премахне греха? Вярно ли е това или не?" След този въпрос още веднъж потвърдих радостно: "Слава на Бога, да!" И тогава ми стана ясно какво удивително и чудесно послание имаме ние в Новия завет: Исус прощава греховете!

И второ:
б) Исус развързва връзките
Когато веднъж казах на една млада и хубава секретарка: "Госпожице, Вие ще отидете в ада. Връзката Ви с Вашия шеф е ужасна! Не правете нещастни този човек и неговото семейство!" Тогава някаква болка премина през лицето й и тя отговори:
"Не мога да го оставя, та аз го обичам!" "Да - отговорих, но този човек има жена и деца! Вие сте жестока!" А тя отново каза: "Не мога да го оставя!" Тогава почувствах как самата тя страда от тази връзка, но не може да я прекъсне. И можех да й кажа: "Вижте, ние наистина не можем да разкъсаме връзките на греха, но в Библията се казва: "Когото Божият Син освободи, той е наистина свободен." Повикайте Исус! Той може да разкъса връзките на такива тайни грехове!"
Има един стих от една песен, която обичам да пея:
"Исус дойде и оковите падат,
примките на смъртта се разкъсват на две."
--това съм го наблюдавал често като пастор в големия град, как примките на смъртта се разкъсват:
"Нашият Спасител единствен успява.
Нали затова Той на кръста умря!
Той, Синът Божий, освобождава,
от грях и падение ни води към чест!
Исус дойде и оковите падат.
Примките на смъртта се разкъсват на две!"
При това положение на нещата, в нашата сексуална беда и объркани връзки, е ясно, че млади и стари се нуждаят от Спасителя и Избавителя. Това че Исус подарява чудесно и съвсем реално избавление, може да бъде отчетено от всеки! Вие се нуждаете от Спасител, защото иначе водите едно окаяно съществуване!

5. Хората жадуват за "агапе"
Трябва да прибавя още нещо. Има много момичета, които казват: "Да, но ние вече ставаме на 40 години и никой не се жени за нас. Какво да правим тогава?"
Вижте сега, аз съм стопроцентов пацифист - признавам го спокойно - и всъщност съм станал такъв поради неволята на такива момичета. Във Втората световна война загинаха 5 милиона млади мъже. Това означава, че за 5 милиона момичета остава неосъществено най-съкровеното желание в живота им - да направят щастлив един мъж, че 5 милиона момичета от нашия народ трябва да извървят самотни своя път. Има ли нужда от повече доводи против войната? Можете ли да разберете какво означава за нашия народ тази мълчалива мъка на 5 милиона жени? Мъжете, които те искаха да направят щастливи, лежат по бойните полета. На такива момичета искам да кажа: "За Бога! Не грабете чрез грях това, от което сте лишени! Не ограбвайте чуждия брак! В нашия народ е нахлул поток от опасност и изкушения." "Да, но какво да правим?" - питат те. Тогава отговарям: "Щом ви е било така отредено, кажете "да", примирете се с положението. Не е необходимо непременно да бъдем нещастни, щом не сме омъжени!"
Библията разказва за една неомъжена жена на име Тавита. Тя живяла в град Иопия, днешна Яфа. Когато тя починала, апостол Петър се случил наблизо. Повикали го при мъртвата. КогатоПетър влязъл в стаята, дъхът му секнал. Той си бил представял: "Старата мома лежи сама в стаята на смъртното си легло." Но стаята била пълна с хора! Една вдовица му показала: "Тази рокля ми я уши Тавита!" Там имало и един слепец, който потвърдил: "Аз бях много самотен. И всяка събота следобед от три до четири Тавита идваше и ми четеше. И това беше най-светлият час в живота ми!" В стаята имало и малки деца - такива едни сополиви - и те му съобщили: "Ние сме изоставени деца. Никой не се грижеше за нас. Тогава дойде Тавита и се зае с нас!" На Петър веднага му станало ясно: Тавита е имала много по-богат живот, отколкото някоя съпруга, която покрай скучния си съпруг с течение на времето съвсем се вкисва.
В немския език имаме само една дума за любов. На гръцки за любов има две думи. А Новият Завет е написан на гръцки. Любовта, за която говорихме преди, на гръцки се нарича "ерос". Оттам идва и думата "еротика". Освен нея има и друга дума за любов - "агапе". Това е любовта на Бога, която мога да раздавам на другите.
Вие, млади момичета, които не се омъжвате, кажете "да" на пътя си, приемете положението си - и изпълнете живота си с "агапе". Хората жадуват за такава любов!
Мога ли да повторя още веднъж? Бог определя кое е добро и кое - зло. Бог казва: чиста младеж и верен брак. И ако не ни е отреден брак, трябва да се примирим с този път.

6. Любов, на която нямаме право
И накрая искам още веднъж да поговоря за Исус. Моята тема беше: "Нашето право на любов". Има обаче една любов, която не ни се полага по право и която ни се дава безплатно. И това е любовта на Исус Христос. Ние сме грешници. Ние се нуждаем от Спасител. Позволете ми да ви кажа още едно лично свидетелство.
По време на Третия райх отново бях в затвора заради вярата си. Свещеникът на затвора ме посети и ми каза: "Изгледите за вас са ужасно мрачни" -- и си отиде. Останах сам в килията си. Тя беше много тясна. Най-отгоре имаше един процеп, през който влизаше светлина. Беше студено и аз мръзнех. Цялата атмосфера, в която бях попаднал, беше ужасяващо студена. Копнеех за дома, за жена си, за децата си, за работата си, за моите момчета - нали бях младежки пастор. Така седях, без всякаква надежда за излизане от това положение. Когато настъпи вечерта, ме обхвана безкрайно отчаяние. Не зная дали и вие някога в живота си сте изпадали в истинско отчаяние. В този миг обаче - това ви го казвам като свидетел -- в килията ми влезе Господ Исус! Той е жив! Той може да минава и през заключени врати. И Той го направи! Показа пред очите ми Своята смърт на кръста, където бе умрял за мене, грешника. И в ушите си чух думите Му: "Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете." В този миг от ръцете Му върху мен се излъчи такъв поток от божествена любов, че аз почти не можах да я понеса, беше твърде много за моето сърце. Тогава разбрах: това е любов, която ние не сме заслужили, на която нямаме право и която ни се дарява. И тази любов е открита и за вас! Защо оставяте този поток да премине покрай вас? Той иска да се влее в сърцето ви!

(из книгата "ИСУС - НАША СЪДБА", автор Вилхелм Буш, изд. "Верен")


Още от рубриката ТЕМИ ОТ ЖИВОТА [ индекс ]
ПОТОПЪТ нова
Едемската градина нова
Как да се отнасяме към Божиите дарове нова
Как да постигнем своите цели в живота
Кой днес върши Божията воля?!
Знак за човечеството
Каква е Божията воля?
Нашето положение като вярващи
Библията – изключителна книга
Кой може да прощава грехове?
Глас на един, който вика в пустинята
Увереност в спасението
За вярата в Исус Христос
Спасение по благодат
Новорождението
Кръстът на Исус
Исус - Месията; Божият спасителен план
За вечността
Проблемът за греха
Какво е човекът?

БИБЛИЯТА
на съвременен
български език
Издателство
Верен 2001 г.


| ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ | РАЗКАЗИ | ПОЕЗИЯ |

w w w . n o v z a v e t . n e t начало | Новзавет.нет - мисия | за нас | събития |
© 2001 НовЗавет.нет. Всички права запазени. За контакти: support@novzavet.net, дизайн: jeremiah
Уеб сайтът е оптимизиран за екранна резолюция 800x600 пиксела и DHTML съвместими браузери