БИБЛЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА
Кир Велики
Витлеем никак не е "малък"
Съдбата на Тир
[ индекс ]
 КАК ПРИЕХ ИСУС ХРИСТОС
Интересно как човек постоянно търси нещо, за да запълни празнота, която често не осъзнава. Аз бях точно такъв човек - постоянно се стремях към нещо, което си мислех, че ще ме направи щастлива и не разбирах защо не се получава - това да съм щастлив...

 ДОБРАТА НОВИНА
Пробуждане
Кой чука?, По трактата "Твоя път"
Писмо до Теб
Пред огледалото
Писмо от България
[ индекс ]
 ТЕМА ОТ ЖИВОТА
Нямам време!
Когато поканят някого на моите беседи - "Елате някой път! Елате да чуете пастор Буш!" - най-често отговорът е: "Нямам никакво време!" Това се случи в един почивен дом. По време на ядене седях срещу един възрастен човек, с когото се разбирах добре. "Това е един истински гастроном!" - си мислех понякога, когато виж...

Нашето право на любов
Има ли сигурност в религиозните неща?
Всичко трябва да се промени, но как?
[ индекс ]
 СЕКТИ И КУЛТОВЕ
| Mормони | Свидетели на Йехова |
| Църква на Муун | Окултизъм |
| Астрология |
[ индекс ]
Кир Велики

Кир Велики

Осем века преди Христос. В онова далечно време, от което ни делят около 2800 години, ръката на един човек е записала върху пергамент едно име.

КИР

"Така казва Господ на своя помазаник, на КИР, когото хванах за дясната ръка, за да покоря народи пред него..."

Исая, пророк на Господа, записва едно велико предсказание, чието сбъдване спира дъха. "Ще дойде ден, и юдеите ще бъдат освободени! Един властелин ще освободи Моя народ!"

Неговите съвременници сигурно са се смяли много – "Та от кого ще ни освобождаваш?! Нас никой не ни е поробил!"

Историята отсъжда, че глупаците са били те, а не той. Ето фактите.

601 г. пр. Хр. – Вавилонският цар Навуходоносор превзема Ерусалим. Сложен е край на автономното царство на юдеите. Няколко години по-късно Навуходоносор се връща в Ерусалим, разярен от смелостта на васалния цар да се разбунтува против него. Храмът е разрушен, градът е опожарен и разграбен. Ерусалим става грамада развалини. Десетки хиляди пленници са откарани във Вавилон. Юдейското царство престава да съществува.

КИР.

Онези, които са знаели какво е написано в светите книги, често са шепнели това име. Поробени в чужда държава и сред чужд език, когато вечер са плачели, завладени от спомените за свободата, през сълзи са шепнели "...Кир". И са го чакали. Скептиците са се хилели криво и са процеждали "Луди хора! Ами като нямат акъл – нека си чакат!"

Днес също немалко хора чакат изпълнението на обещаното в Библията. Христос ще се върне отново – така е написано. Той ще дойде така, както са го видели да си отива – в телесно присъствие, по-реален и жив от всичко живо. И тогава, и днес има скептици: "Чакайте си, щом нямате работа – на тоя свят има всякакви луди!"

Тогава Вавилон е изглеждал непобедим. Най-малко градът е бил непревземаем. Ефрат е минавал под градската защитна стена и е осигурявал вода за целя град. Зад стената е имало пасища, които са хранели добитък, достатъчен да изхрани поне част от жителите. Имало е огромни запаси от храна, пресметнати за много години.

Ето целият текст на пророк Исая, глави 44:23—45:6

Ликувайте, небеса, защото ГОСПОД извърши това; викайте радостно, земни дълбини; ликувайте, планини, горо и всички дървета в нея, защото ГОСПОД изкупи Яков и се прослави в Израил.

Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти и който те е образувал от утробата: Аз съм ГОСПОД, който върша всичко, който сам разпрострях небесата и разстлах земята сам;

който осуетявам знаменията на лъжците и правя да обезумеят врачовете* (*днес: екстрасенсите, врачките), който връщам мъдреците назад и обръщам знанието им в глупост;

който утвърждавам думата на Своя служител и изпълнявам решеното от Своите пратеници; който казвам за Ерусалим: Ще се насели. -- и за градовете на Юда: Ще се съградят и Аз ще издигна развалините му;

който казвам на бездната: Изсъхни и Аз ще пресуша реките ти;

който казвам за Кир: Моят пастир е, който ще изпълни цялата Ми воля и ще каже за Ерусалим: Ще се съгради. -- и за храма: Ще бъдат положени основите ти!

Така казва ГОСПОД на Своя помазаник, на Кир, когото хванах за десницата, за да покоря народи пред него; и ще разпаша слабините на царе, за да отворя пред него врати и портите няма да се затворят:

Аз ще ходя пред теб и ще изправя неравните места, ще разбия бронзовите врати и ще строша железните лостове.

Ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина, и скрити богатства, за да познаеш, че Аз съм ГОСПОД, който те призовах по име, Израилевият Бог.

Заради служителя Си Яков и Израил, избрания Си, те призовах по име; дадох ти почетно име, без да Ме познаваше.

Аз съм ГОСПОД и няма друг, няма Бог освен Мен. Аз ще те препаша, без да Ме познаваш,

за да познаят от изгрев слънце и от залез, че освен Мен няма никой. Аз съм ГОСПОД и няма друг."

Херодот е записал в своите "Истории", 1.189-191 какво се е случило през оная далечна пролет.

Народ след народ, град след град падат в краката на Кир. Годината е 539, пролетта. Идва редът на Вавилон. Кир приближава най-здравата крепост на своето време. След кратка битка недалеч от града, халдейците са победени и се оттеглят в крепостта, където според тях не ги заплашва нищо, и където могат да прекарат дълги години без да почувстват лишения.

Минава време и безизходното положение, което е потискало Кир, довежда до една идея. Забелязахте ли предсказанието на Исая? Господ казва:

(ст. 27:) "Аз казвам на бездната "Изсъхни!" и Аз ще пресуша реките ти!"

Дали някой е показал на Кир това слово? Или идеята му е дошла направо от горе? Самият Херодот пише, че не знае как Кир е стигнал до плана си. А ето в какво се е състоял той:

Кир заповядва на част от армията си да се разположи близо до мястото, където Ефрат влиза под стената на града. На друга част заповядва да застане отзад, където реката напуска града. Заповядва и на двете части да влязат в града веднага щом течението стане достатъчно слабо. Самият той отпътува нагоре по течението с трета част от войниците. На едно място по течението на Ефрат е имало изкопан изкуствен басейн, тогава забравен и превърнат на блато. Кир направил това, което са правели там и преди, но с друга цел: отклонил водата на Ефрат по канал към басейна. От книгата на пророк Даниил знаем, че това е станало привечер. В същото време вавилонският цар Валтасар организирал празненство за целия град. В двореца започнал пищен гуляй, който се превърнал в идолопоклонническа оргия. Като връх на безумието си Валтасар заповядал да донесат съдовете от храма на Бога в Ерусалим, за да се изгаври с тях. Повечето висши военни били там и не след дълго всички били порядъчно пияни. Докато пиели, в тъмнината на нощта, без никой от тях да подозира, нивото на реката намалявало. Войниците на Кир чакали при стената около входа и изхода на водата. Не след дълго реката станала толкова слаба, че моментът настъпил. Войските на Кир влезли в града почти по сухо, без да срещнат никаква съпротива. За няколко часа Вавилон бил превзет.

На следващата година с пленничеството на юдейския народ било свършено – Кир издава декрет, с който постановява правото на всеки юдеин да се върне в родните си места и да участва във възстановяването на Ерусалим и на храма на своя Бог. Юдеите били свободни.

* * * *

Е, приятелю, който четеш това – с теб също сме впечатлени от сигурността и непоклатимостта на нашата цивилизация, нали? Сигурни сме, че каквото и да се случи, то не може да е фатално. Дори самолети да съборят най-високите ни сгради, все пак след това всичко ще си продължи както преди. Винаги ще има утре. Винаги ще има утре!

Дали?

И днес има една банда глупаци, която в тоя свят е чужда в чуждо място. Тези хора шепнат едно име: "ИИСУС". И Го чакат. Той ще дойде и ще управлява Земята – защото така е предсказано. Ще се сбъдне ли?Още от рубриката БИБЛЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА [ индекс ]
ПОТОПЪТ нова
Едемската градина нова
Как да се отнасяме към Божиите дарове нова
Как да постигнем своите цели в живота
Кой днес върши Божията воля?!
Знак за човечеството
Каква е Божията воля?
Нашето положение като вярващи
Библията – изключителна книга
Кой може да прощава грехове?
Глас на един, който вика в пустинята
Увереност в спасението
За вярата в Исус Христос
Спасение по благодат
Новорождението
Кръстът на Исус
Исус - Месията; Божият спасителен план
За вечността
Проблемът за греха
Какво е човекът?

БИБЛИЯТА
на съвременен
български език
Издателство
Верен 2001 г.


| ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ | РАЗКАЗИ | ПОЕЗИЯ |

w w w . n o v z a v e t . n e t начало | Новзавет.нет - мисия | за нас | събития |
© 2001 НовЗавет.нет. Всички права запазени. За контакти: support@novzavet.net, дизайн: jeremiah
Уеб сайтът е оптимизиран за екранна резолюция 800x600 пиксела и DHTML съвместими браузери